Želite li saznati više o projektu Film u bolnici,
otiđite na www.filminhospital.eu