Učitavam...

Više od desetljeća poticanja filmske pismenosti udruge Djeca susreću umjetnost

Za udrugu Djeca susreću umjetnost (DSU) 2023. je godina novog zamaha. Naime, uz proslavu 10. godišnjice projekata Film u bolnici i Putujući Sedmi kontinent, novog ciklusa potpore Creative Europe kroz podprogram Media, provođenje istraživanja o utjecaju sedme umjetnosti tijekom hospitalizacije djece i mladih, redizajn vizualnog identiteta projekta Film u bolnici te po prvi puta i osiguravanje podrške Zaklade Kultura nova, DSU je osnažio tim novim suradnicama u provedbi projekata, ali i u vođenju udruge i ključnih projekata. Dobro uhodanom timu u sastavu Edita Bilaver i Jana Šivak sa suradnicama i suradnicima koji zajednički potiče filmsku pismenost djece i mladih od 2011. tako su se pridružile Marija Georgiev i Maja Ogrizović u vođenju udruge i projekta Film u bolnici.

DSU kroz program poticanja filmske pismenosti naziva Sedmi kontinent okuplja 50-ak suradnika koji su 2023. proveli aktivnosti s godišnje 10000 djece i mladih kroz 4 projekta: od Putujućeg Sedmog kontinenta i Participativnog online filmskog kluba Sedmi kontinent, pa sve do Vrtića u kvartovskom kinu i Filma u bolnici, među kojima su brojna djeca i mladi u ranjivim situacijama poput hospitalizacije ili života u domovima za odgoj.

Kako bi razvoj udruge, ali i projekata u novom desetljeću ostvario svoj puni potencijali, izrađen je Plan razvoja Udruge za razdoblje 2023.-2026. kao i Plan razvoja ključnog projekta Film u bolnici. Udruga tradicionalno razvija projekte na lokalnoj, nacionalnoj, ali i europskoj dimenziji, među kojima se ističe Film u bolnici, projekt za koji je osigurana treća Creative Europe potpora kroz podprogram Media, za naredno razdoblje od 2024. do 2026. Time se osigurava kontinuitet razvoja projekta, ali i dostupnosti filmske čarolije hospitaliziranoj djeci i mladima diljem EU, a postojećem se projektnom konzorciju kojeg uz Hrvatsku čine i Slovenija, Italija, Španjolska, Belgija i Švedska, od svibnja 2024. Pridružuju i Njemačka i Grčka. Uz Creative Europe, 2023. je za DSU bila godina provedbe projekta financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, ali i godina prve institucionalne podrške koju u naredne 3 godine osigurava Zaklada Kultura nova.

Osim diverzifikacije financiranja te razvoja projekata, provedeno je i prvo istraživanje o utjecaju sedme umjetnosti tijekom hospitalizacije djece i mladih, jednako na nacionalnoj kao i na europskoj razini uz podršku stručnjaka s Università Cattolica iz Milana.

Udruga kontinuirano provodi edukacije online i uživo; osigurava besplatan pristup kvalitetnim filmovima djeci i mladima u bolnicama kroz online platformu filmubolnici.org; vođeno gledanje filma uz moderatora i goste — filmske kreativce; razvija filmsku pismenost djece vrtićke dobi te kvalitetno opismenjava djecu i mlade; razvija i kreira metodičke materijale i programe rada s djecom i mladima; pomno selektira filmove te kreira brojne radionice; godišnje okuplja gotovo 10000 djece, 20 bolnica, 25 vrtića, 8 kulturnih centara, brojne osnovne i srednje škole s naglaskom na one u sredinama bez kina; kreira inovativne programe gledanja i distribucije vrhunskih filmova za djecu i mlade koji na originalan način spajaju film, nove tehnologije i izvedbe uživo; Udruga Djeca susreću umjetnost je glavni partner u edukaciji o filmskoj umjetnosti vrtićima i školama kroz svoj program Sedmi kontinent te pouzdan partner nastavnicima kojima osigurava podršku, programe i kvalitetne metodičke materijale.

Sustavnim cjelogodišnjim radom Udruga osigurava kontinuiranu podršku razvoju filmske pismenosti djece i mladih kroz brojne aktivnosti i s brojnim partnerima, a sve sa ciljem približavanja filmske magije svima — vrtićarcima, osnovnoškolcima, srednjoškolcima, hospitaliziranoj djeci te djeci i mladima u domovima. Slutimo to preko desetljeća, a sada, nakon provedenog istraživanja o utjecaju sedme umjetnosti tijekom hospitalizacije djece i mladih konačno i znamo — filmovi liječe, filmovi spajaju.
— Edita Bilaver, predsjednica DSU

Više informacija:

www.sedmikontinent.org

filmubolnici.org

filminhospital.eu

 

To top